testit

Alkoholisti & alkoholiriippuvuus

Alkoholisti testi - olenko alkoholisti?

  • Alkoholisti on henkilö, joka käyttää alkoholia pakon-
    omaisesti, riippumatta sen haitallisista vaikutuksista.
  • Heillä on vaikeuksia hallita alkoholin käyttöään ja he
    kärsivät vieroitusoireista, jos lopettavat juomisen.
  • Alkoholismin kehittyminen voi kestää vuosia,
    eikä se ole kertaluonteinen tapahtuma.
  • Alkoholistin voi olla vaikea tunnistaa oma sairautensa.

Juomisen haittavaikutukset ja riskit alkoholistille

Alkoholismin vaikutukset voivat olla tuhoisia sekä alkoholistille itselleen että hänen läheisilleen. Liikakäyttö voi vahingoittaa lähes jokaista elimistöä ja johtaa moniin vakaviin terveysongelmiin. Tässä osiossa tarkastelemme alkoholismin haittavaikutuksia ja riskejä sekä tarjoamme tietoa avun saamisesta.

Alkoholin vaikutus elimistöön

Alkoholin vaikutus ulottuu koko kehoon, vaikuttaen useisiin eri elimiin ja toimintoihin. Se voi vahingoittaa aivoja, maksaa, sydäntä, haimaa ja immuunijärjestelmää. Pitkäaikainen alkoholismi voi johtaa seuraaviin terveysongelmiin:

Masennus ja ahdistus
Korkea verenpaine
Sydänsairaudet
Maksakirroosi
Haimatulehdus
Heikentynyt immuunijärjestelmä
Syöpä
Muistinmenetys ja dementia

Yksittäisiin juomiskertoihin liittyvät riskit

Alkoholismin lisäksi yksittäisiin juomiskertoihin liittyy useita riskejä, kuten:

Yliannostus (alkoholimyrkytys)
Väkivaltainen käytös
Onnettomuudet, kuten hukkuminen

Sosiaaliset ja emotionaaliset vaikutukset

Alkoholismi ei vaikuta pelkästään itse alkoholistiin, vaan sen seuraukset ulottuvat usein myös läheisiin ihmisiin. Läheisten elämä voi muuttua täysin alkoholismin varjossa, ja he joutuvat kohtaamaan monenlaisia haasteita sekä emotionaalisia että käytännön tasolla.

1. Perheongelmat
Alkoholismin vuoksi perheen sisäinen kommunikaatio ja yhteistyökyky heikentyvät. Ristiriidat ja väärinkäsitykset lisääntyvät, ja alkoholismin salailu voi luoda jännitteitä ja epäluottamusta. Lapset kärsivät erityisen paljon vanhemman alkoholismin seurauksista, ja heidän kehityksensä ja hyvinvointinsa voi vaarantua.

2. Taloudelliset vaikeudet
Alkoholismi voi johtaa merkittäviin taloudellisiin vaikeuksiin. Alkoholin käyttö voi viedä suuren osan tuloista, ja alkoholismin aiheuttamat sairaudet ja hoitokulut voivat rasittaa taloutta entisestään.

3. Sosiaalinen eristäytyminen
Alkoholismin tuoma häpeä ja stigma voivat johtaa siihen, että alkoholisti ja läheiset vetäytyvät ja eristäytyvät. He saattavat välttää ystävien ja sukulaisten tapaamisia peläten arvostelua tai tuomitsemista.

4. Masennus ja ahdistus
Alkoholismin läheisten henkinen hyvinvointi kärsii usein. He saattavat kokea masennusta, ahdistusta, surua ja pelkoa. Myös vihaa, turhautumista ja syyllisyyttä voi esiintyä.

Muita mahdollisia seurauksia:

Pelko ja turvattomuus: Alkoholistin arvaamaton ja joskus aggressiivinen käyttäytyminen voi aiheuttaa läheisissä pelkoa ja turvattomuutta.

Häpeä ja itsetunto-ongelmat: Läheiset saattavat tuntea häpeää alkoholismin takia ja kokea itsetuntoa heikentäviä tunteita.

Uupumus ja jaksamattomuus: Läheisten jaksaminen voi koetukselle alkoholismin aiheuttamien jatkuvien haasteiden ja huolien takia.

mies makaa sairaalasängyssä happimittari sormessaan ja saa nesteytystä suonensisäisesti
kahden henkilön kädet kuvattuna ylhäältä päin pitäen toisiaan käsistä kiinni

Alkoholisti voi parantua lääkityksen ja terapian avulla


78 % hoitamistamme alkoholisteista onnistuu vähentämään alkoholinkäyttöään. Käytämme tieteellisesti tutkittua ja suomalaisiin Käypä Hoito -suosituksiin perustuvaa Contral-menetelmää, joka yhdistää juomishimon poistavan lääkityksen ja kognitiivisen psykoterapian.

Contral Clinicsillä on 30 vuoden kokemus riippuvuussairauksien hoidosta, ja olemme auttaneet tuhansia ihmisiä kohti parempaa elämää. Avohoitomallimme takaa täyden yksityisyyden, ja tapaamiset on helppo sovittaa arkeen.

Contral-menetelmä alkaa 30 minuutin infokäynnillä, jossa ammattilainen selittää hoito-ohjelman kulun ja sen sopivuuden sinulle. Koko ohjelman voi halutessaan suorittaa myös etänä.

Ota yhteyttä ja varaa infokäynti – tee elämäsi paras päätös!

Epäiletkö itselläsi tai läheiselläsi alkoholismia?
Tee alkoholiriippuvuustesti
mies nojaa baaritiskiin tuoppi kädessään linkki alkoholiriippuvuustestiinmies nojaa baaritiskiin tuoppi kädessään linkki alkoholiriippuvuustestiin
testistä

AUDIT-testi: Alkoholiriippuvuuden seulontatyökalu

AUDIT-testi (Alcohol Use Disorders Identification Test) on Maailman terveysjärjestö WHO:n kehittämä seulontatyökalu, joka tunnistaa alkoholiriippuvuutta ja siihen liittyviä ongelmia. Tämä kyselylomakkeeseen perustuva testi arvioi yksilön alkoholin käyttötapoja ja auttaa terveydenhuollon ammattilaisia puuttumaan alkoholiongelmiin varhaisessa vaiheessa.

AUDIT-testiä on käytetty 1980-luvulta lähtien, ja se on osoittautunut luotettavaksi ja päteväksi alkoholiriippuvuuden havaitsemisessa. Testi sisältää kysymyksiä juomatavoista, kuten juomisen tiheydestä, määrästä ja alkoholiriippuvuuteen liittyvästä käyttäytymisestä.

Testin voi tehdä joko alkoholisti itse tai huolestunut läheinen alkoholistin puolesta.

Ota ensimmäinen askel kohti muutosta ja tee AUDIT-testi jo tänään!

Alkoholistin maksa-arvot laskevat
10 monivalintakysymystä

Kyselyssä ei tarvitse kirjoittaa vastauksia auki

Alkoholistin maksa-arvot laskevat
2-3 minuuttia

Keskimääräinen AUDIT testin täyttämiseen menevä aika

Alkoholistin maksa-arvot laskevat
5 tulosluokitusta

Kertovat riippuvuusriskin tai riippuvuuden tasosta

kaksi naista seisoo kauas jatkuvan tien päässä taustalla pilvitaivas ja vuoristo

Alkoholisti tarvitsee pitkäjänteistä ja tavoitteellista apua

Omaiset tekevät usein kaikkensa auttaakseen läheistään pääsemään irti alkoholiriippuvuudesta, mutta syvälle juurtuneiden tapojen muuttaminen ei ole helppoa. Tällöin on tärkeää kääntyä ammattilaisen puoleen. Lyhytjänteinen hoito ilman jatkohoitoa ei yleensä riitä, ja ongelma uusiutuu usein ajan myötä.

Contral Clinics tarjoaa apua juomiskierteessä oleville, eikä alkoholistin tarvitse jäädä yksin. Menetelmämme soveltuu kaikille alkoholiriippuvuudesta kärsiville. Hoidon tavoitteena on vähentää juomishimoa, jolloin alkoholinkulutus vähenee asteittain. Lopullisen tavoitteen jokainen voi asettaa itse.

Tee tällä sivulla löytyvä 2 minuutin testi selvittääksesi, oletko itse alkoholisti, tai pyydä alkoholiriippuvuudesta kärsivää läheistäsi tekemään se. Ota ensimmäinen askel kohti muutosta!

Alkoholistit, alkoholiriippuvuus ja alkoholikulttuuri Suomessa

Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan alkoholiriippuvuus on yksi kehittyneiden maiden suurimmista kansanterveysongelmista. Suomessa juomakulttuurille on pitkään ollut ominaista humalahakuinen juominen, ja muutama prosentti suomalaisista on alkoholisteja. 

1. Alkoholisairaudet ja alkoholimyrkytykset ovat kolmanneksi yleisin kuolinsyy Suomessa. 

2. Päihteiden liikakäyttö, erityisesti alkoholiriippuvuus, on suomalaisten suurin terveysuhka.

THL:n vuonna 2016 tekemän juomatapatutkimuksen mukaan 13 % suomalaisista käyttää alkoholia niin paljon, että heillä on kohonnut pitkäaikaisten terveyshaittojen riski. 

Lisäksi 78 % kaikesta juodusta alkoholista kuuluu riskikäyttöön, mikä tarkoittaa, että alkoholi kulutetaan riskikäyttäjien toimesta tai juodessa ylitetään humalakäytön rajat.

Huolestuttavasti jopa 58 % niistä, joilla on korkea pitkäaikaisten terveyshaittojen riski, pitävät itseään kohtuukäyttäjinä. Tämä kertoo alkoholistien ja alkoholiriippuvaisten vääristyneestä käsityksestä omasta alkoholinkäytöstään.

mies istuu lattialla vierellään tyhjiä kaljapulloja
tilastoja

Alkoholin kulutus ja riskikäyttö Suomessa

Alkoholin kulutus vuosittain

Kuvaaja, joka esittää Alkoholin kulutusta vuosittain Suomessa
Ellipse Blue Light

Miehet 73% (n.16l)

Ellipse Light

Naiset 27% (n.6l)

Keskimääräinen alkoholinkulutus oli reilu 10 litraa puhdasta alkoholia yli 15-vuotiasta asukasta kohden.

Lähde: THL

Terveyshaittojen riski suomalaisilla

Kuvaaja, joka esittää 
alkoholin aiheuttamien Terveyshaittojen riskiä Suomalaisilla
Ellipse Blue Light

Kohonnut 13%

Vähintään 13%:lla suomalaisista eli 556 000 ihmisellä pitkäaikaisten terveyshaittojen riski on kohonnut runsaan alkoholinkulutuksen tai alkoholiriippuvuuden vuoksi

Lähde: THL

Lähipiirissä alkoholin suurkuluttaja

Kuvaaja, joka esittää sitä kuinka monella suomalaisella on Lähipiirissä alkoholin suurkuluttaja
Ellipse Light

Kyllä 50%

Tutkimuksessa yhteensä 50 prosentilla väestöstä oli lähipiirissään ihminen, jolla on alkoholinkäytöstä johtuvia ongelmia.

Lähde: THL

Heräsikö kysyttävää?
Ota meihin yhteyttä täysin anonyymisti suojatulla yhteydenottolomakkeella.
Ota yhteyttä
hoitaja tekee kirjausta potilaasta kansioonsairaanhoitaja kirjoittaa potilaspapereihin tietoja pöydän äärellä
UKK

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Täältä löydät vastauksia alkoholismia ja sen hoitotapoja koskeviin kysymyksiin. Sivustomme Usein kysyttyä -osiosta taas löydät vastauksia nimenomaan Contral Clinicsin palveluihin liittyen. Muista että voit myös halutessasi tiedustella asioita suoraan meiltä Yhteystiedot-sivun kautta.

Mikä tekee alkoholistista alkoholistin?

Mitkä ovat 5 alkoholistityyppiä?

Milloin alkoholin käytöstä on hyvä huolestua?

Onko kerran viikossa juominen huono asia?

Mitä vaihtoehtoja alkoholiriippuvuuden hoitoon on?

Onko alkoholiriippuvuus hoidettavissa lääkehoidon avulla?