voinko saada hoitoon tukea?

Maksusitoumus

Alkoholismin hoitoon voi saada taloudellista tukea kunnilta tai kaupungeilta. Tutustu tukimuotoihin ja kysy meiltä lisää tarvittaessa.
Luottokortti pöydällä kannettavan tietokoneen edessä maksusitoumuksen tekemistä varten

Asuinkunnan maksusitoumus

Contral-hoitoa varten on mahdollista hakea oman kunnan tai kaupungin maksusitoumus. Kuntien valmius myöntää maksusitoumuksia vaihtelee. Omavastuu maksusitoumuksen jälkeen on yleensä 10-25 % kokonaishinnasta. Maksusitoumusta voit hakea kotikuntasi sosiaali- tai perusturvakeskuksesta.

Jokaisella kunnalla ja kaupungilla on omat ehtonsa maksusitoumuksen myöntämiselle. Osassa kunnissa hoidettava saa itse toivoa itselleen sopivinta hoitomuotoa. Joissakin kunnissa palveluntarjoajat on kilpailutettu, eikä muita sallita kuin painavasta syystä. Jotkut kunnat taas tuottavat itse hoidon valitsemallaan hoitomenetelmällä. Maksusitoumuksen arvioinnin hoitoon pääsystä voi pyytää oman kunnan päihdehuollosta.

Miten haet maksusitoumusta?

Päihdehuoltolain mukaan päihdehuollon palveluja on annettava sellaisille henkilöille, jolla on päihteiden käyttöön liittyviä ongelmia, sekä hänen perheelleen ja muille läheisilleen. Palveluja on annettava henkilön, hänen perheensä ja muiden läheistensä avun, tuen ja hoidon tarpeen perusteella.  Päihdehuoltolain 7 pykälään kannattaa viitata haettaessa päätöstä.

Päätös maksusitoumuksesta Contral Clinicsin-hoitoon kannattaa pyytää kiireellisenä ja samalla aina kirjallisena, sillä Sosiaalihuoltolain 45 pykälän mukaan tätä koskeva asia on käsiteltävä viipymättä ja päätös tehtävä käytettävissä olevien tietojen perusteella siten, ettei asiakkaan oikeus välttämättömään huolenpitoon ja toimeentuloon vaarannu.

Kannattaa varautua myös esittämään selvitys siitä, miksi Contral Clinicsin avohoito on itselle kaikista soveltuvin hoitomuoto päihdekuntoutukseen. Hoito avohoitomuotoisena, tehokkaana ja kustannuksiltaan kohtuullisena antaa mahdollisuuden ottaa osaa hoito-ohjelmaan asiakkaan muiden velvoitteiden ohessa. Mikäli asiakas pystyy selvittämään hoitomuodon tarpeellisuuden, on kunta velvoitettu vastaamaan hoitomuodon kustannuksista.

Huppupäinen nainen odottaa tien ylitttämistä kaupungissa liikennevaloissa illalla pitkä valotusaika kunnan maksusitoumus
Epäiletkö itselläsi tai läheiselläsi alkoholismia?
Tee alkoholiriippuvuustesti!
alkoholismista kärsivä mieshenkilö istuu pöydän ääressä viinipullo edessäännettiriippuvainen mies katsoo puhelimen näyttöä hämärässä