palvelut

Mitä nettiriippuvuus on?

Grafiikka jossa tietokone ja kettinki, Nettiriippuvuus

Mitä nettiriippuvuus on?

Nettiriippuvaisella tarkoitetaan henkilöä, jolla netin käyttö, nettipelaaminen tai sosiaalisen median käyttö on karannut hallinnasta. Nettipelaamisella tarkoitetaan tässä yhteydessä digipelejä, joita ei pelata rahasta (esim. World of Warcraft, Runescape, Call of Duty jne.). Jos epäilet olevasi rahapeliriippuvainen, siirry peliriippuvuus -testiin.

Nettiriippuvaisilla netin liikakäyttö ilmenee tyypillisesti riippuvuudenomaisena videopelien pelaamisena, jatkuvana sosiaalisen median käyttönä tai pakonomaisena informaation hakemisena. Nettiriippuvaisilla netin käyttö alkaa viedä aikaa harrastuksilta, ystäviltä tai opiskelulta ja työltä, ja tällöin siihen tulee puuttua. Nettiriippuvuutta ei voi suoraan mitata netissä käytetyn ajan perusteella, vaan riippuvuutta määritettäessä on tärkeää erottaa toisistaan halu ja tarve käyttää nettiä.

Epäiletkö olevasi nettiriippuvainen?
Tee nettiriippuvuustesti!
nettiriippuvainen mies katsoo puhelimen näyttöä hämärässänettiriippuvainen mies katsoo puhelimen näyttöä hämärässä
miten se toimii

Nettiriippuvuuden hoito avohoitona tai etähoitona

Nettiriippuvuuden hoito-ohjelma on tarkoitettu henkilöille, joilla netin käyttö, nettipelaaminen tai sosiaalisen median käyttö on riistäytynyt käsistä. Ohjelma on tarkoitettu netin yleisen liikakäytön kontrolloimiseen sekä sellaisten nettipelien, joita ei pelata rahasta (esim. World of Warcraft, Runescape, Call of Duty jne.), riippuvuuden hoitoon. 

Hoito-ohjelma keskittyy ongelmallisen netin käytön vähentämiseen, mielihyvän löytämiseen netin käytön tilalle sekä netin kohtuulliseen ja kontrolloituun käyttöön. Meiltä löydät myös erillisen hoito-ohjelman rahapeliriippuvuuteen.

Grafiikka jossa kalenteri ja kysymysmerkki, Jatkokäynnit
Ohjelman kesto

Noin 8 viikkoa

Grafiikka jossa kyselylomake ja kysymysmerkkin, Kartoitus
Ohjelman sisältö

8 terapiakäyntiä ja tarvittaessa lääkärikäynti, mikäli esim. masennuslääkitys on tarpeen. Kognitiivinen terapiajakso on suunniteltu etukäteen ja jokaisella käynnillä on oma sisältönsä.

Grafiikka jossa tikkataulu ja OK merkki, Tulokset
Ohjelman tavoite

Saada nettipelaaminen sekä somen ja internetin käyttö hallintaan ilman, että niitä täytyy lopettaa kokonaan.

Nettiriippuvuuden hoito-ohjelma sopii kaikenikäisille aikuisille

Nettiriippuvuus, somen liikakäyttö ja viihdepeliriippuvuus eivät suinkaan ole vain nuorten ongelmia, vaan riippuvuutta esiintyy usein myös aikuisilla. Tämä ohjelma sopii iästä riippumatta kaikille yli 18-vuotiaille, joilla on tavoitteena internetin käytön parempi kontrolli. Hoito ei edellytä minkään lääkkeen käyttöä, mutta tarvittaessa lääkäri voi määrätä esimerkiksi masennuslääkkeitä hoidon yhteydessä. 

Nettiriippuvuuden hoito-ohjelma on helppo toteuttaa huomaamattomasti arjen lomassa. Kahden kuukauden mittainen hoito-ohjelma sisältää 8 terapiakäyntiä, joiden sisältö on ennalta suunniteltu. Käynneillä pohditaan internetin käyttöön liittyvää käytöstäsi ja riippuvuuteen johtaneita taustasyitä, pyritään muuttamaan ajatusmalleja ja käyttäytymistä, sekä opetellaan selviytymisstrategioita ja elämänhallintaa.

Varaa aika
nettipeliriippuus mies pelaa konsolipeliä ohjain kädessä
lääkäri pitelee nettiriippuvuus hoidossa olevan potilaan tietokansiota kädessä

Nettiriippuvuuden hoidon kehitys

Hoito-ohjelman suunnittelussa on hyödynnetty yli kahden vuosikymmenen kokemustamme riippuvuuksien hoidosta. Some- ja nettiriippuvuuden hoito (sisältäen nettipelaamisen) eroaa uhkapeliriippuvuuden hoidosta, ja pitkä kokemuksemme on auttanut meitä kehittämään ohjelman nimenomaan keskittyen nettiriippuvuuden hoitoon. 

Tämä Suomessa suunniteltu hoito-ohjelma on kehitetty hieman kevyemmäksi kuin uhkapeliriippuvuuden hoito-ohjelma. Kuten myös muissa hoidoissamme, tarkoitus on saada internetin käyttö hallintaan, ei lopettaa sen käyttöä kokonaan.

Varaa aika

Some- tai nettiriippuvuutta tulee epäillä, mikäli yli 3 seuraavista täyttyy:

  • Internetiin uppoutuminen pitkiksi ajoiksi huomaamattaan
  • Vieroitusoireet, kuten mielialan lasku, ahdistuneisuus, ärtyneisyys ja tylsistyminen, kun nettiin ei pääse useampaan päivään
  • Sietokyvyn nousu, mikä tarkoittaa netin käytön kasvua, jotta saisi saman nautinnon kuin aiemmin
  • Jatkuva halu tai epäonnistuneet yritykset hallita, vähentää tai lopettaa netin käyttö
  • Jatkuva liiallinen käyttö huolimatta sen aiheuttamista/pahentamista fyysisistä tai psyykkisistä ongelmista
  • Muihin harrastuksiin kuin internetin käyttöön kohdistuvan mielenkiinnon katoaminen
  • Internetin käyttö masentuneesta mielialasta pakenemiseen tai toivottomuuden, syyllisyyden ja ahdistuneisuuden keventämiseen
mies selaa puhelinta hämärässä näytön valossa, nettiriippuvuus vaivaa
Heräsikö kysyttävää?
Ota meihin yhteyttä täysin anonyymisti suojatulla yhteydenottolomakkeella.
Ota yhteyttä
hoitaja tekee kirjausta potilaasta kansioonhoitaja tekee kirjausta potilaasta kansioon