Kuinka peliriippuvuus vaikuttaa läheisiin?

category
ARTIKKELI
calendar
1.9.2023
Contral Clinics

Peliriippuvuuden vaikutus läheisiin

Rahapelit tarjoavat jännitystä, viihdettä ja mahdollisuuden voittoihin, mutta valitettavasti ne voivat myös aiheuttaa ongelmia sekä pelaajille että heidän läheisilleen. Peliriippuvuus on monelle vakava ongelma, joka ulottuu pelaajan oman elämän ulkopuolelle ja vaikuttaa voimakkaasti myös kumppaniin, perheeseen ja ystäviin.

Rahapeliriippuvuuden tunnusmerkit

Rahapeliriippuvuus ilmenee usein samankaltaisina tunnusmerkkeinä kuin moni muukin addiktio. Pelaaja saattaa käyttää yhä enemmän aikaa ja rahaa peleihin, ja pelaaminen voi alkaa hallita hänen ajatuksiaan sekä päivittäistä elämää. 

Pelaaja saattaa myös yrittää peitellä pelaamistaan ja jopa valehdella läheisilleen siitä, kuinka paljon hän oikeasti pelaa.

Monessa tapauksessa peliongelmainen ei tunnusta ongelman olemassaoloa edes itselleen.

Peliongelma voi olla hankala havaita, mutta on olemassa useita merkkejä, jotka voivat viitata siihen, että läheiselläsi saattaa olla rahapeliongelma. Seuraavaksi käymme läpi muutamia merkeistä, joista on syytä huolestua.

  • Vähentynyt kiinnostus aiempiin harrastuksiin: Jos läheisesi alkaa laiminlyödä aiempia harrastuksiaan ja sosiaalisia suhteitaan pelaamisen takia, se voi viitata ongelmaan.
  • Muutokset mielialassa: Peliongelma voi aiheuttaa stressiä, ahdistusta, ärtyneisyyttä ja masennusta. Jos huomaat merkittäviä muutoksia läheisesi mielialassa, se voi liittyä pelaamiseen.
  • Lisääntyvä aika pelien parissa: Jos huomaat, että läheisesi viettää enemmän aikaa rahapelien parissa kuin aiemmin, se voi viitata pahenevaan ongelmaan.
  • Peliriippuvuuden kieltäminen: Monet peliongelmaiset kieltävät tai vähättelevät ongelmaansa ja saattavat torjua keskustelut aiheesta kokonaan.
  • Lainojen ottaminen tai velkaantuminen: Jos läheisesi alkaa ottaa lainoja tai velkaantua voittaakseen takaisin menetettyjä rahoja, se on huolestuttava merkki.
  • Riskikäyttäytyminen: Voimakas halu riskinottoon ja jatkuvat yritykset voittaa takaisin tappioita voivat viitata ongelmaan.
  • Heikentynyt suorituskyky työssä tai koulussa: Peliongelma voi vaikuttaa keskittymiseen ja suorituskykyyn, mikä voi näkyä mm. työssä tai koulussa.

Jos huomaat näitä merkkejä, on tärkeää tarjota tukea ja kannustaa peliongelmaista hakeutumaan ammattiapuun. Rahapeliongelma on sairaus, joka voi vaikuttaa vakavasti yksilön elämään, mutta asianmukainen hoito ja tuki voivat auttaa pääsemään siitä eroon.

Mikäli peliongelma ei ole päässyt vielä kehittymään hallitsemattomaksi, sen ennaltaehkäisy on tärkeää.

Tässä auttaa pelaamiseen liittyvien moninaisten riskien tiedostaminen ja avoin keskustelu.

Peliongelmien taloudelliset vaikutukset

Valitettavasti peliriippuvuus johtaa monesti yhä paheneviin taloudellisiin vaikeuksiin.

Pelaaja saattaa käyttää merkittäviä summia peleihin suurten voittojen toivossa, mutta sen sijaan jatkuva pelaaminen johtaa lähes aina kasvaviin tappioihin. 

Häviöt voivat aiheuttaa velkaantumista, mikä puolestaan vaikuttaa läheistenkin talouteen. Perheen yhteinen talous saattaa joutua kärsimään maksamatta jäävistä laskuista ja jopa vaikeuksista perusmenoista selviytymisessä.

Henkinen ja emotionaalinen kuormitus

Peliriippuvuus aiheuttaa myös merkittävää henkistä ja emotionaalista kuormitusta pelaajan lisäksi hänen läheisilleen. He saattavat kokea esimerkiksi kasvavaa huolta ja ahdistusta. 

Toistuva ongelman vähättely tai peliongelman olemassaolon kieltäminen kokonaan voivat rikkoa luottamuksen perheenjäsenten välillä. Läheiset saattavat myös syyttää itseään pelaajan ongelmista ja tuntea voimattomuutta tilanteen edessä.

Perhesuhteiden kärsiminen

Peliongelmat vaikuttavat usein kielteisesti perhesuhteisiin. Pelaajan keskittyessä yhä enemmän pelaamiseen hän saattaa vetäytyä muiden seurasta yhä useammin tai jopa kokonaan ja menettää kiinnostuksen aiemmin tärkeinä pitämiinsä yhteisiin harrastuksiin ja muihin asioihin. Tämä voi johtaa kommunikaation puutteeseen ja etäisyyden tunteeseen. 

Läheiset voivat tuntea olonsa hylätyiksi ja yksinäisiksi, kun pelaajan huomio on suuntautunut aina peleihin tai esim. urheilutapahtumiin, joista hän on lyönyt vetoa.

Peliriippuvainen pitelee luottokorttia ja puhelinta jossa auki kasinoapplikaatio

Läheisten tuen tärkeys

Peliriippuvuuden vaikutukset läheisiin voivat olla haitallisia, mutta onneksi on olemassa keinoja, joiden avulla ongelmaa voidaan käsitellä.

Läheisten tuki on merkittävässä roolissa rahapeliriippuvuudesta toipumisessa. Perheenjäsenet ja ystävät voivat tarjota tukea, ymmärrystä ja kannustusta. Samalla on tärkeää, että läheiset asettavat rajat ja huolehtivat omasta hyvinvoinnistaan, jotta he eivät uuvu yrittäessään auttaa ongelmapelaajaa. 

Peliongelman tunnistaminen ja myöntäminen

Ensimmäinen askel ongelman ratkaisemisessa on tiedostaa sen olemassaolo.

Ratkaisevan tärkeää on, että pelaaja tunnistaa oman rahapeliriippuvuutensa ja myöntää sen itselleen.

Ongelmasta tulisi puhua avoimesti ja ketään tuomitsematta ja miettiä yhdessä keinoja pelaamisen lopettamiseen. 

Peliongelmaisen tulisi myös olla valmis sitoutumaan muutokseen. Jos tuntuu siltä, että ilman ulkopuolista apua ongelma ei ratkea, olisi oltava valmis hakemaan apua. 

Tukiryhmät

Tukiryhmät voivat tarjota pelaajalle mahdollisuuden jakaa kokemuksiaan muiden samankaltaisessa tilanteessa olevien kanssa. Vertaistuki on arvokasta, sillä se voi auttaa pelaajaa tuntemaan, ettei hän ole yksin ongelmansa kanssa. Tukiryhmissä jaettu tieto ja toimintatavat voivat auttaa pelaajaa ymmärtämään ja käsittelemään omaa tilannettaan uusilla tavoilla. Tukiryhmistä löytyy apua myös peliongelmaisten läheisille.

Taloudellinen hallinta

Taloudellisen tilanteen hallinta on keskeistä rahapeliriippuvuuden voittamisessa. Pelaajan tulisi saada apua velkaantumisen hallintaan ja taloudellisten ongelmien ratkaisuun. Yhdessä ammattilaisten kanssa voidaan laatia suunnitelma velkojen maksamiseksi ja taloudellisen tilanteen vakauttamiseksi. On kuitenkin tärkeää, että myös velkaantumiseen johtunut syy, eli peliongelma ratkaistaan.

Ammattiapu

Peliriippuvuuden voittamiseksi on usein tarpeen hakea ammattiapua. Terapeutit, neuvonantajat ja asiantuntijat voivat auttaa pelaajaa ymmärtämään riippuvuuden taustalla olevia syitä ja tarjoamaan keinoja peliongelman hallitsemiseksi.

Terapiamuodoista mm. kognitiivinen käyttäytymisterapia on osoittautunut hyödylliseksi rahapeliriippuvuuden hoidossa.

Ammattiapua peliriippuvuuden hoitoon Contral-menetelmällä

Rahapeliriippuvuus on vakava haaste, mutta onneksi on olemassa monia ammattimaisia lähestymistapoja sen hoitoon. Yksi näistä tehokkaista menetelmistä on Contral - menetelmä, joka on vakiinnuttanut asemansa hoitokeinojen eturintamassa.

Mikä on Contral-menetelmä?

Contral-menetelmä perustuu vankkaan tieteelliseen tutkimukseen ja kokemukseen. Se on kehitetty yhdistämällä kognitiivista käyttäytymisterapiaa muihin hoitomuotoihin. Contral-menetelmässä käytetään tarvittaessa  myös turvalliseksi ja tehokkaiksi todettuja, Suomessakin kehitettyjä riippuvuuden hoitoon tarkoitettuja lääkkeitä. Tämän menetelmän avulla yksilö oppii tunnistamaan riippuvuuden taustalla olevat syyt, hallitsemaan impulsiivista käyttäytymistä ja luomaan terveempiä tapoja käsitellä stressiä ja paineita sekä pääsemään lopullisesti eroon pelaamiseen pakottavista tunteista ja tavoista.

Jokainen hoitopolku alkaa yksilöllisellä arvioinnilla. Terapeutti yhdessä asiakkaan kanssa kartoittaa tilanteen ja määrittelee tavoitteet. Tämä mahdollistaa räätälöidyn hoitosuunnitelman laatimisen.

Ammattilainen auttaa ymmärtämään peliriippuvuuden haitalliset vaikutukset. Asiakasta tuetaan tunnistamaan omat motivaatiot muutokseen. Tämän jälkeen keskitytään käytännön taitojen oppimiseen. Peliongelmainen oppii tunnistamaan erilaiset riskitilanteet ja kehittämään keinoja niiden hallintaan.

Hoitopolun aikana asetetaan tavoitteita ja seurataan niiden saavuttamista. Terapeutti ja asiakas työskentelevät koko ajan yhdessä kohti pysyvää muutosta.

Uusi alku ilman pelejä

Rahapeliriippuvuus voi aiheuttaa merkittäviä haittoja pelaajille ja heidän läheisilleen. Onneksi on olemassa lukuisia keinoja, joiden avulla peliongelma voidaan ratkaista. 

Contral Clinics ei tarjoa vain hoitoa rahapeliriippuvuuteen, vaan myös mahdollisuuden uuteen alkuun. Ammattimainen ja omistautunut tiimi auttaa peliongelmaista löytämään omat vahvuutensa ja voimavaransa riippuvuuden voittamiseksi. Tärkeintä on olla avoin ja valmis hakemaan apua sekä sitoutumaan muutokseen.

Oli kyseessä sitten peliongelmainen itse tai hänen läheisensä, Contral Clinics on paikka, josta voi hakea apua peliriippuvuuden voittamiseen.

Epäiletkö olevasi peliriippuvainen?
Tee peliriippuvuustesti!
peliriippuvainen mies painaa pään käsiin korttipelipöydässäpeliriippuvainen mies painaa pään käsiin korttipelipöydässä

Muita aiheeseen liittyviä artikkeleita