Nettiriippuvuus nuorella - opas vanhemmille

category
ARTIKKELI
calendar
30.8.2023
Contral Clinics

Nuorten Nettiriippuvuus: Vanhempien Opas Ennaltaehkäisyyn ja Hoitoon

Nuoret elävät digitaalisessa maailmassa, jossa älypuhelimet, tietokoneet ja sosiaalinen media ovat osa jokapäiväistä elämää. Vaikka teknologian kehitys on tuonut mukanaan monia etuja, se on myös synnyttänyt uusia haasteita, kuten nettiriippuvuuden. 

Nuorten nettimaailma on täynnä mahdollisuuksia, mutta myös haasteita. Vaikka internet tarjoaa paljon opettavaista ja viihdyttää sisältöä, on myös tärkeää olla tietoinen netin potentiaalisista riskeistä, kuten nettiriippuvuudesta. Se vaikuttaa nuoren elämään haitallisesti, mutta vanhemmilla on mahdollisuus auttaa ennaltaehkäisemään ja hoitamaan tätä ongelmaa.

Mitä nuoren nettiriippuvuus tarkoittaa?

Nettiriippuvuus viittaa tilanteeseen, jossa henkilö käyttää internettiä liiallisesti ja menettää hallinnan osittain tai kokonaan liittyen netissä käyttämäänsä aikaan tai siihen mitä siellä tekee. Tämä voi ilmetä eri muodoissa, kuten jatkuvana sosiaalisen median selailuna, pelaamisena tai jatkuvana verkossa surffailuna.

Nuoret ovat erityisen alttiita nettiriippuvuudelle, sillä heidän elämänsä on usein sidoksissa digitaalisiin välineisiin.

Nettiriippuvuuden syyt

On tärkeää ymmärtää nettiriippuvuuden taustalla olevia syitä. Monet tekijät voivat edesauttaa sen kehittymistä, kuten:

 • Tunnetason tarpeet: Nuoret saattavat etsiä internetistä hyväksyntää, huomiota ja yhteenkuuluvuutta.
 • Ongelmien pakeneminen: Netti voi tarjota pakotien stressistä, ahdistuksesta tai masennuksesta.
 • Helppo saatavuus: Älypuhelimet ja tietokoneet ovat usein aina lähettyvillä ja houkuttelevat netin maailmaan.
 • Palkitsemismekanismit: Pelit ja sosiaalinen media käyttävät palkitsemismekanismeja, jotka voivat luoda riippuvuutta.

Ensimmäiset merkit ja oireet

Nettiriippuvuuden ensimmäiset merkit voivat ilmetä monin tavoin. Vanhempien tulisi kiinnittää huomiota esim. seuraaviin oireisiin:

 • Lisääntynyt aika internetissä: Jos nuori viettää huomattavasti enemmän aikaa internetissä kuin aiemmin.
 • Heikentynyt koulu- tai työsuorituskyky: Nettiriippuvuus voi vaikuttaa negatiivisesti nuoren koulumenestykseen tai työssä suoriutumiseen.
 • Sosiaalisten suhteiden heikkeneminen: Nuori saattaa vetäytyä kasvotusten tapahtuvista vuorovaikutustilanteista.
 • Unihäiriöt: Liiallinen internetin käyttö voi häiritä unirytmiä ja aiheuttaa univaikeuksia.

Vanhempien rooli ennaltaehkäisyssä

Vanhemmat voivat toimia tärkeässä roolissa nuorten nettiriippuvuuden ennaltaehkäisyssä. Tärkeimpiä keinoja ovat:

 • Avoin kommunikaatio: Keskustelkaa nuoren kanssa avoimesti internetin käytöstä ja sen riskeistä.
 • Rajoitusten asettaminen: Sopikaa yhdessä terveistä rajoituksista internetin käytölle, erityisesti illalla ja ennen nukkumaanmenoa.
 • Esimerkin näyttäminen: Näyttäkää hyvää esimerkkiä maltillisesta internetin käytöstä ja kasvokkaisesta vuorovaikutuksesta.

Nettiriippuvuus voi olla haaste, mutta vanhemmat voivat auttaa nuoriaan tasapainottamaan digitaalista elämäänsä terveellisellä tavalla.

Isä vetää kädestä nuorta poikaansa pois tietokoneen ääreltä, pojan katse kiinnittynyt ruutuun

Nettiriippuvuuden hoitaminen

Kun huomaat nuoressa nettiriippuvuuden merkkejä, tärkeintä on käydä avoin ja tuomitsematon keskustelu. Kuuntele nuorta ja yritä ymmärtää, miksi hän käyttää paljon aikaa internetissä. Tavoitteena on löytää syitä taustalla oleville tunteille ja tarpeille, joiden vuoksi nuori saattaa turvautua liialliseen netin käyttöön.

Aseta selkeät rajat

Rajoitusten asettaminen voi auttaa nuorta hallitsemaan internetin käyttöään. Sovi yhdessä selkeistä ajoista, jolloin tietokoneet ja älylaitteet suljetaan, kuten ennen nukkumaanmenoa tai aterioinnin aikana. Rajat auttavat nuorta löytämään tasapainon digitaalisen ja fyysisen maailman välillä.

Etsi vaihtoehtoisia aktiviteetteja

Tehokas keino vähentää nettiriippuvuutta on tarjota nuorelle vaihtoehtoisia aktiviteetteja, jotka ovat kiinnostavia ja antoisia. Tämä voi sisältää harrastuksia, liikuntaa, lukemista tai ystävien kanssa vietettyä aikaa. Auta nuorta löytämään uusia tapoja käyttää aikaansa, jotka tukevat hänen hyvinvointiaan.

Positiivisen vahvistuksen käyttö

Käytä positiivista vahvistusta kannustamaan nuorta vähentämään nettiriippuvuuttaan. Kiitä ja palkitse häntä, kun hän saavuttaa tavoitteitaan, kuten vähentää internetin käyttöä tiettynä aikana tai löytää uusia mielenkiinnon kohteita. Palkintoja voivat olla esim. yhteinen tekeminen, josta nuori pitää tai vaikka yhteinen matka.

Oma esimerkki

Näytä esimerkkiä terveellisestä suhteesta netiin omalla käytökselläsi. Jos nuori näkee sinun asettavan rajoja ja nauttivan myös muista aktiviteeteista, hän todennäköisesti omaksuu samankaltaisia käytäntöjä. Kerro hänelle, että kiinnität aktiivisesti huomiota omaan nettiaikaasi ja rajoitat sitä tarkoituksella.

Jatkuva tuki

Nettiriippuvuuden voittaminen vaatii aikaa ja kärsivällisyyttä. Jatka nuoren tukemista ja seurantaa myös silloin, kun tilanne näyttää paranevan. Jatkuva avoin keskustelu auttaa ylläpitämään nuoren sitoutumista terveelliseen elämäntapaan.

Ammattilaisten tuki

Jos huoli nettiriippuvuudesta jatkuu tai pahenee, harkitkaa ammattilaisen apua.

Psykologit, terapeutit ja koulukuraattorit voivat tarjota tukea ja neuvontaa nuorelle sekä koko perheelle.

Ammattilaisen ohjaus auttaa käsittelemään syvempiä tunne- ja käyttäytymisongelmia.

Ammattiapua nuorten nettiriippuvuuden hoitoon Contral menetelmällä

Contral Clinicsin kehittämä Contral-menetelmä on tutkittu ja tunnetusti tehokas keino erilaisten riippuvuuksien hoitoon, ja se on tehokas apu myös nuorten nettiriippuvuuden hoidossa

Contral-menetelmä perustuu kokonaisvaltaiseen ja yksilölliseen hoitoon. Se vastaa kunkin nuoren omiin tarpeisiin. Tämä on tärkeää, sillä jokainen nuori on ainutlaatuinen, ja siksi räätälöity hoito-ohjelma on keskeisessä osassa onnistuneessa nettiriippuvuuden hoidossa.

Contral menetelmän kulmakivet

 • Psykologinen tuki: Contral Clinicsin tiimi koostuu kokeneista psykologeista ja terapeuteista, jotka ovat erikoistuneet riippuvuusongelmiin. He tarjoavat yksilöllisiä terapiasessioita, joiden tavoitteena on syventyä nuoren taustalla oleviin syihin ja auttaa heitä käsittelemään tunteitaan tavoilla joihin maallikko ei välttämättä kykene.
 • Teknologiatietoisuus: Teknologia on osa nykymaailmaa, eikä sen välttely ole realistista. Contral-menetelmä opettaa nuorille terveitä tapoja käyttää teknologiaa ja tarjoaa tehokkaita työkaluja digitaalisen tasapainon saavuttamiseksi.
 • Perheen osallisuus: Contral-menetelmässä perheen osallisuus on olennainen osa hoitoa. Vanhemmat saavat tietoa nettiriippuvuuden vaikutuksista ja oppivat keinoja tukea nuorta hoidon aikana ja sen jälkeen, sillä tavoitteena on aina kestävä ratkaisu.

Kokonaisvaltaista muutosta nuorten elämään

Contral-menetelmä ei rajoitu pelkästään hoitamaan oireita vaan pyrkii luomaan kokonaisvaltaista muutosta nettiriippuvaisen nuoren elämässä. Tavoitteena on auttaa häntä löytämään tasapaino digitaalisen ja fyysisen maailman välillä, jotta nuori voi nauttia teknologian eduista ilman haitallista riippuvuutta.

Nettiriippuvuus on haaste, joka vaikuttaa nuorten hyvinvointiin ja elämänlaatuun pahimmillaan erittäin haitallisesti. Vanhemmat voivat toimia ratkaisevassa roolissa tarjoamalla tukea, asettamalla rajoja ja etsimällä yhdessä ratkaisuja.

Tärkeintä on säilyttää avoin ja myötätuntoinen suhde nuoreen sekä tarjota hänelle mahdollisuus oppia terveitä tapoja hallita netin käyttöä.

Jos olet huolissasi nuoren nettiriippuvuudesta, eivätkä omat keinot tunnu riittävän, Contral-menetelmä voi olla juuri se apukeino, jota etsit. Contral Clinicsin yksilöllinen lähestymistapaa, ammattitaitoinen tiimi ja kokonaisvaltainen hoitofilosofia auttavat nuoria voittamaan nettiriippuvuuden haasteet ja elämään terveellistä, tasapainoista elämää digitaalisessa maailmassa, kaikenlaisten näyttöjen takana piilevien houkutusten keskellä. Tutustu palveluihimme ja ota rohkeasti yhteyttä. Voit myös pyytää nuorta tekemään tai tehdä itse nuoren puolesta nettiriippuvuus-testin. 

Epäiletkö olevasi nettiriippuvainen?
Tee nettiriippuvuustesti!
nettiriippuvainen mies katsoo puhelimen näyttöä hämärässänettiriippuvainen mies katsoo puhelimen näyttöä hämärässä

Muita aiheeseen liittyviä artikkeleita