Erilaiset alkoholistit - riippuvuuden monet kasvot

category
ARTIKKELI
calendar
28.7.2023
Contral Clinics

Alkoholismi ja erilaiset alkoholistit

Alkoholismi on riippuvuussairaus, joka ilmenee eri tavoilla eri yksilöissä. Tutustumme rappioalkoholisteihin, toiminnallisiin alkoholisteihin sekä muihin alkoholismin ilmenemismuotoihin, jotta voisit tunnistaa itsesi tai läheisesi alkoholiongelman. Lisäksi tarkastelemme, miten alkoholismi voi vaikuttaa yksilön elämään ja terveyteen.

On tärkeää ymmärtää, että alkoholismi on sairaus, joka vaatii hoitoa. Käymme myös läpi, minkälaista apua alkoholiriippuvuuteen on saatavana. Tavoitteena on lisätä ymmärrystä alkoholismin monimuotoisuudesta ja rohkaista avun hakemiseen sekä tarjota tukea toipumisprosessissa.

Rappioalkoholistit

Rappioalkoholisti on henkilö, joka on joutunut alkoholin käytön seurauksena syvään sosiaaliseen ja usein myös taloudelliseen rappeutumisen tilaan. Tällainen alkoholisti voi olla koditon, työtön ja heikossa fyysisessä ja henkisessä kunnossa. Alkoholi on hallinnut hänen elämäänsä täysin jo pidemmän aikaa, eikä hänellä ole enää kykyä kontrolloida juomista. Rappioalkoholistin elämä voi olla täynnä ongelmia ja kärsimystä. Tämä on ehkä alkoholiriippuvuuden ilmentymistä surullisin muoto nuorten alkoholistien lisäksi.

Alkoholistimies, jolla on rikkinäiset vaatteet ja pitkä tumma tukka nojaa kaiteeseen.

Nuoret alkoholistit

Nuoret alkoholistit ovat nuoria, jotka ovat ajautuneet alkoholin väärinkäytön ja riippuvuuden kierteeseen jo varhaisessa iässä. He saattavat käyttää alkoholia sosiaalisen paineen vuoksi tai keinona itsensä lohduttamiseen, tämä voi johtaa ongelmiin koulussa, perheessä ja terveydessä. Mikäli hoitoa ei saada, seurauksena on usein syrjäytyminen yhteiskunnasta.

Humalahakuiset ”binge-juojat”

Humalahakuiset juojat ovat henkilöitä, jotka juovat suuria määriä alkoholia lyhyessä ajassa ja usein tilanteissa, kuten juhlissa tai viikonloppuisin. He saattavat juoda kontrolloimattomasti, mutta eivät välttämättä ole riippuvaisia päihteistä päivittäin. Tällainen juominen voi aiheuttaa vakavia terveydellisiä riskejä ja lyhyen aikavälin ongelmia, kuten muistinmenetystä ja tapaturmia. Moni tähän ryhmään kuuluvista ei tunnusta itselleen kärsivänsä alkoholiongelmasta, sillä alkoholi ja humaltuminen on heistä monesti vain harmiton tapa pitää hauskaa.

Toiminnallinen alkoholisti

Toiminnallinen alkoholisti voi olla hyvin menestyvä ja sosiaalisesti aktiivinen toimiva ihminen. Hänellä saattaa olla hyvä työpaikka, hän hoitaa perhettään ja ihmissuhteita moitteettomasti ja osallistuu aktiivisesti erilaisiin sosiaalisiin tapahtumiin. Ulkopuolelta katsottuna kaikki voi näyttää olevan hyvin, mutta toiminnallinen alkoholisti kärsii silti alkoholiriippuvuudesta. Hän kykenee salaamaan juomisen ja pitämään sen kurissa, ainakin näennäisesti, mutta alkoholin käyttö vaikuttaa haitallisesti hänen elämäänsä ja terveyteensä etenkin pitkällä aikavälillä monin eri tavoin.

Työpaikkariippuvainen alkoholisti

Työpaikkariippuvainen alkoholisti on henkilö, joka kokee suurta stressiä ja paineita työelämässä. Hän turvautuu alkoholiin selviytyäkseen niistä. Hän saattaa käyttää alkoholia rentoutuakseen tai nukkuakseen paremmin stressaavien työpäivien jälkeen. Tästä muodostuu nopeasti tapa, eikä parin lasillisen vaikutusta kohta edes huomaa. Vaikka hän työskentelee normaalisti ja voi menestyäkin urallaan, alkoholiriippuvuus voi vaikuttaa pitkällä aikavälillä ammatilliseen suoriutumiseen ja aivan varmasti se vaikuttaa haitallisesti terveyteen.

Korkeassa asemassa oleva alkoholisti

Nämä ovat ihmisiä, joilla on vaikutusvaltainen ja korkea asema yhteiskunnassa tai työelämässä. He voivat olla menestyviä liikemiehiä, poliitikkoja, lääkäreitä tai muilla vastaavilla ammattialoilla. Vaikka he ovat menestyviä ja ammattitaitoisia työssään, alkoholi on heidän tapansa rentoutua tai selviytyä stressistä. Siitä aiheutuu pitkällä aikavälillä vähintäänkin terveydellisiä haittoja. Alkoholiriippuvuus voi vaikuttaa myös heidän päätöksentekoonsa, mitä kautta heidän sairaudellaan voi olla vakavia seurauksia myös muille. Huolestuttavinta on, ettei riippuvuus useimmissa näistä tapauksista näy millään tavalla ulkopuolisille, joten vastuu hoitoon hakeutumisesta jää näille henkilöille sekä heidän läheisilleen.

Alkoholismi on vakava riippuvuussairaus

Alkoholismi on vakava riippuvuussairaus, joka vaatii hoitoa siinä missä muutkin sairaudet. Tämä tauti ei valitettavasti tunne rajoja ja se voi vaikuttaa kenen tahansa elämään, oli sitten kyseessä nuori tai vanha, mies tai nainen.

On olennaista ymmärtää, että alkoholismi on sairaus eikä pelkästään heikkouden tai moraalisen epäonnistumisen merkki.

Alkoholismi voi vaikuttaa monin eri tavoin ihmisen elämään ja terveyteen. Se ei vaikuta ainoastaan fyysiseen terveyteen, vaan myös henkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin. Alkoholiriippuvuus saattaa aiheuttaa vakavia terveysongelmia, kuten maksasairauksia, sydän- ja verisuoniongelmia, sekä hermostollisia häiriöitä. Lisäksi se voi vaikuttaa negatiivisesti ihmisen mielialaan, aiheuttaen masennusta, ahdistusta ja muita mielenterveysongelmia.

Alkoholismi vaikuttaa myös ihmisen sosiaaliseen elämään ja ihmissuhteisiin. Monesti sairauden pitkittyessä alkoholisti eristäytyy ja vetäytyy läheistensä seurasta, mikä voi aiheuttaa ristiriitoja ja ongelmia perheessä ja ystäväpiirissä. Tämä eristäytyminen johtuu usein häpeästä ja syyllisyydestä, jotka alkoholisti tuntee omasta tilanteestaan. Onkin erittäin tärkeää, että asiasta tietoisten keskuudessa sekä laajemmin koko yhteiskunnassa luodaan ymmärtäväinen ja empaattinen ilmapiiri, joka kannustaa avoimuuteen ja tukee alkoholismista kärsiviä.

Hoitoon hakeutuminen

Hoitoon hakeutumisen ensimmäiset askeleet voivat olla vaikeita, mutta se on askel kohti parempaa tulevaisuutta. Hoito voi tarjota alkoholisteille mahdollisuuden oppia uusia elämäntaitoja ja kehittää selviytymiskeinoja arjen haasteisiin ilman alkoholia. Hoitomuotojen lisäksi tukiverkostot, kuten vertaistukiryhmät ja terapeutin tuki, voivat olla korvaamattomia tukena toipumisprosessissa.

Hoidon hakemisen ei pitäisi aiheuttaa häpeää tai pelkoa. Päinvastoin, rohkeus ja avoimuus hakeutua hoitoon ovat askelia kohti parempaa elämää.

Alkoholistin hoitoon hakeutumisen tulisi olla kannustettavaa ja tuettavaa kaikilta ympärillämme.

Hoitoon hakeutumisen lisäksi on tärkeää löytää oikea hoitomuoto. Onneksi on olemassa erilaisia vaihtoehtoja, joista jokainen voi valita itselleen sopivimman. Yksi tehokkaaksi ja turvalliseksi todettu hoitomuoto on Contral, joka hoitaa asiakkaitaan lääketieteellisellä metodilla.

Contral-menetelmä 

Contral-menetelmä perustuu lukuisiin tieteellisiin tutkimuksiin, jotka ovat osoittaneet sen tehokkuuden alkoholismin hoidossa. Menetelmän avulla pyritään lievittämään vieroitusoireita ja hillitsemään alkoholin himoa, mikä auttaa asiakkaita pääsemään paremmin kiinni toipumisprosessiin. Contral-menetelmän turvallisuus on myös varmistettu, mikä antaa potilaille lisää luottamusta hoitoon ja sen vaikutuksiin.

Kaiken kaikkiaan alkoholismi on vakava sairaus, joka vaatii ammattimaista hoitoa ja tukea. Alkoholismi ei ole asia, jota tulisi hoitaa yksin tai salassa. Avun hakeminen ja tuen vastaanottaminen ovat ensimmäiset askeleet matkalla kohti terveempää ja onnellisempaa elämää. On tärkeää muistaa, että hoitoon hakeutuminen on merkki vahvuudesta ja halusta parantaa omaa elämänlaatua. 

Olipa valittu hoitomuoto sitten Contral tai jokin muu menetelmä, on tärkeää tarttua tilaisuuteen saada apua ja tukea, kun sitä tarvitsee. Lisätietoa Contral -menetelmästä löydät Palvelut-sivulta. 

Muita aiheeseen liittyviä artikkeleita