Alkoholiongelman monet kasvot

category
ARTIKKELI
calendar
28.7.2023
Contral Clinics

Alkoholiongelma on riippuvuussairaus, joka ilmenee eri tavoilla eri yksilöissä. Tutustumme rappioalkoholisteihin, toiminnallisiin alkoholisteihin sekä muihin alkoholiriippuvuuden ilmenemismuotoihin, jotta voisit tunnistaa itsesi tai läheisesi alkoholiongelman. Lisäksi tarkastelemme, miten alkoholiriippuvuus voi vaikuttaa yksilön elämään ja terveyteen.

On tärkeää ymmärtää, että alkoholiongelma on sairaus, joka vaatii hoitoa. Käymme myös läpi, minkälaista apua alkoholiriippuvuuteen on saatavana. Tavoitteena on lisätä ymmärrystä alkoholismin monimuotoisuudesta ja rohkaista avun hakemiseen sekä tarjota tukea toipumisprosessissa.

Vakavasti alkoholiongelmaiset eli ns. rapajuopot

Niin sanotut rapajuopot ovat alkoholin suurkuluttajia, jotka ovat joutuneet alkoholin käytön seurauksena syvään sosiaaliseen ja usein myös taloudelliseen rappeutumisen tilaan. Tällaiset ihmiset voivat olla kodittomia, työttömiä ja heikossa fyysisessä ja henkisessä kunnossa. Alkoholi on hallinnut heidän elämäänsä täysin jo pidemmän aikaa, eikä heillä ole enää kykyä kontrolloida juomista. Rapajuopon elämä voi olla täynnä ongelmia ja kärsimystä. Tämä on ehkä alkoholiriippuvuuden ilmentymistä surullisin muoto nuorten alkoholiongelmaisten lisäksi.

Alkoholistit ovat erilaisia ihmisiä, joista kuvassa esiintyy epäsiisti parrakas mies, joka näyttää pahoinvoivalta.

Alkoholiongelmaiset nuoret

Nuoret alkoholiongelmaiset ovat yleensä alle kolmekymppisiä, jotka ovat ajautuneet alkoholin väärinkäytön ja riippuvuuden kierteeseen jo varhaisessa iässä. He saattavat käyttää alkoholia sosiaalisen paineen vuoksi tai keinona itsensä lohduttamiseen, tämä voi johtaa ongelmiin koulussa, perheessä ja terveydessä. Mikäli hoitoa ei saada, seurauksena on usein syrjäytyminen yhteiskunnasta.

Humalahakuiset ”binge-juojat” eli tuurijuopot

Alkoholiongelma ei välttämättä aina näy päivittäisenä juomisena. Humalahakuiset juojat ovat henkilöitä, jotka juovat suuria määriä alkoholia lyhyessä ajassa ja usein tilanteissa, kuten juhlissa tai viikonloppuisin. He saattavat juoda kontrolloimattomasti, mutta eivät välttämättä ole riippuvaisia päihteistä päivittäin. Tällainen juominen voi aiheuttaa vakavia terveydellisiä riskejä ja lyhyen aikavälin ongelmia, kuten muistinmenetystä ja tapaturmia. Moni tähän ryhmään kuuluvista ei tunnusta itselleen kärsivänsä alkoholiongelmasta, sillä alkoholi ja humaltuminen on heistä monesti vain harmiton tapa pitää hauskaa.

Toiminnalliset alkoholiriippuvaiset

Alkoholiongelma koskettaa yhteiskunnan joka tasoja, keskiluokkaa unohtamatta. Toiminnalliset alkoholistit voivat olla hyvin menestyviä ja sosiaalisesti aktiivisesti toimivia ihmisiä. Heillä saattaa olla hyvä työpaikka, he hoitavat perhettään ja ihmissuhteita moitteettomasti ja osallistuvat aktiivisesti erilaisiin sosiaalisiin tapahtumiin. Ulkopuolelta katsottuna kaikki voi näyttää olevan hyvin, mutta nämä ihmiset kärsivät silti alkoholiriippuvuudesta. He kykenevät salaamaan juomisen ja pitämään sen kurissa, ainakin näennäisesti, mutta alkoholin käyttö vaikuttaa silti haitallisesti heidän elämäänsä ja terveyteensä etenkin pitkällä aikavälillä monin eri tavoin.

Epäiletkö kuluttavasi alkoholia liikaa?
Tee alkoholiriippuvuustesti!
alkoholisti mies nukkuu humalassa baaritiskilläalkoholisti mies nukkuu humalassa baaritiskillä

Alkoholiongelmaiset työnarkomaani

Nämä alkoholiongelmaiset ovat henkilöitä, jotka kokevat suurta stressiä ja paineita työelämässä. He turvautuvat alkoholiin selviytyäkseen niistä, ja saattavat käyttää alkoholia rentoutuakseen tai nukkuakseen paremmin stressaavien työpäivien jälkeen. Tästä muodostuu nopeasti tapa, eikä parin lasillisen vaikutusta kohta edes huomaa. Vaikka he työskentelevätkin normaalisti ja voivat menestyäkin urallaan, alkoholiriippuvuus voi vaikuttaa pitkällä aikavälillä ammatilliseen suoriutumiseen ja aivan varmasti se vaikuttaa haitallisesti myös terveyteen.

Korkeassa asemassa oleva alkoholiriippuvaiset

Nämä ovat ihmisiä, joilla on vaikutusvaltainen ja korkea asema yhteiskunnassa tai työelämässä. He voivat olla menestyviä liikemiehiä, poliitikkoja, lääkäreitä tai muilla vastaavilla ammattialoilla. Vaikka he ovat menestyviä ja ammattitaitoisia työssään, alkoholi on heidän tapansa rentoutua tai selviytyä stressistä. Siitä aiheutuu pitkällä aikavälillä vähintäänkin terveydellisiä haittoja. Alkoholiriippuvuus voi vaikuttaa myös heidän päätöksentekoonsa, mitä kautta heidän sairaudellaan voi olla vakavia seurauksia myös muille. Huolestuttavinta on, ettei riippuvuus useimmissa näistä tapauksista näy millään tavalla ulkopuolisille, joten vastuu hoitoon hakeutumisesta jää näille henkilöille sekä heidän läheisilleen.

Alkoholin suurkulutus on vakava riippuvuussairaus

Alkoholiongelma on vakava riippuvuussairaus, joka vaatii hoitoa siinä missä muutkin sairaudet. Tämä tauti ei valitettavasti tunne rajoja ja se voi vaikuttaa kenen tahansa elämään, oli sitten kyseessä nuori tai vanha, mies tai nainen.

On olennaista ymmärtää, että alkoholismi on sairaus eikä pelkästään heikkouden tai moraalisen epäonnistumisen merkki.

Alkoholiriippuvuus voi vaikuttaa monin eri tavoin ihmisen elämään ja terveyteen. Se ei vaikuta ainoastaan fyysiseen terveyteen, vaan myös henkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin. Alkoholiriippuvuus saattaa aiheuttaa vakavia terveysongelmia, kuten maksasairauksia, sydän- ja verisuoniongelmia, sekä hermostollisia häiriöitä. Lisäksi se voi vaikuttaa negatiivisesti ihmisen mielialaan, aiheuttaen masennusta, ahdistusta ja muita mielenterveysongelmia.

Alkoholiongelma vaikuttaa myös ihmisen sosiaaliseen elämään ja ihmissuhteisiin. Monesti sairauden pitkittyessä alkoholistit eristäytyvät ja vetäytyvät läheistensä seurasta, mikä voi aiheuttaa ristiriitoja ja ongelmia perheessä ja ystäväpiirissä. Tämä eristäytyminen johtuu usein häpeästä ja syyllisyydestä, jota alkoholistit tuntevat omasta tilanteestaan. Onkin erittäin tärkeää, että asiasta tietoisten keskuudessa sekä laajemmin koko yhteiskunnassa luodaan ymmärtäväinen ja empaattinen ilmapiiri, joka kannustaa avoimuuteen ja tukee tästä katalasta sairaudesta kärsiviä.

Hoitoon hakeutuminen

Hoitoon hakeutumisen ensimmäiset askeleet voivat olla vaikeita, mutta se on askel kohti parempaa tulevaisuutta. Hoito voi tarjota alkoholiriippuvaisille mahdollisuuden oppia uusia elämäntaitoja ja kehittää selviytymiskeinoja arjen haasteisiin ilman alkoholia. Hoitomuotojen lisäksi tukiverkostot, kuten vertaistukiryhmät ja terapeutin tuki, voivat olla korvaamattomia tukena toipumisprosessissa.

Hoidon hakemisen ei pitäisi aiheuttaa häpeää tai pelkoa. Päinvastoin, rohkeus ja avoimuus hakeutua hoitoon ovat askelia kohti parempaa elämää.

Alkoholiongelmaisen hoitoon hakeutumisen tulisi olla kannustettavaa ja tuettavaa kaikilta ympärillämme.

Hoitoon hakeutumisen lisäksi on tärkeää löytää oikea hoitomuoto. Onneksi on olemassa erilaisia vaihtoehtoja, joista jokainen voi valita itselleen sopivimman. Yksi tehokkaaksi ja turvalliseksi todettu hoitomuoto on Contral-menetelmä, jossa asiakkaita hoidetaan lääketieteeseen vahvasti nojaavalla ja Käypä Hoito -suosituksiinkin hyväksytyllä metodilla.

Contral-menetelmä 

Contral-menetelmä perustuu lukuisiin tieteellisiin tutkimuksiin, jotka ovat osoittaneet sen tehokkuuden alkoholismin hoidossa. Hoitotuloksistamme voit lukea lisää täällä. Menetelmän avulla pyritään lievittämään vieroitusoireita ja hillitsemään alkoholin himoa, mikä auttaa asiakkaita pääsemään paremmin kiinni toipumisprosessiin. Contral-menetelmän turvallisuus on myös varmistettu, mikä antaa potilaille lisää luottamusta hoitoon ja sen vaikutuksiin.

Kaiken kaikkiaan alkoholiriippuvuus on vakava sairaus, joka vaatii ammattimaista hoitoa ja tukea. Se ei ole asia, jota tulisi hoitaa yksin tai salassa. Avun hakeminen ja tuen vastaanottaminen ovat ensimmäiset askeleet matkalla kohti terveempää ja onnellisempaa elämää. On tärkeää muistaa, että hoitoon hakeutuminen on merkki vahvuudesta ja halusta parantaa omaa elämänlaatua. 

Olipa valittu hoitomuoto sitten Contral tai jokin muu menetelmä, on tärkeää tarttua tilaisuuteen saada apua ja tukea, kun sitä tarvitsee. Lisätietoa Contral -menetelmästä löydät Palvelut-sivulta. 

Muita aiheeseen liittyviä artikkeleita