Alkoholidementia on ikäihmisten riski

category
ARTIKKELI
calendar
14.11.2023
Contral Clinics

Alkoholidementia koskettaa etenkin vanhempia ikäryhmiä

Oletko koskaan pysähtynyt miettimään, miten alkoholi vaikuttaa aivoihimme pitkällä aikavälillä? Monille meistä lasillinen viiniä illallisen yhteydessä tai olut saunan jälkeen on osa rentoutumisrituaaleja. Mutta kun näistä hetkistä tulee jokapäiväisiä, alkoholin vaikutus aivoihin voi olla huomattavasti syvempi ja vakavampi kuin arvaammekaan.

Erityisesti eläkeläiset ja seniorikansalaiset ovat ryhmä, joka voi olla alttiimpi alkoholin haitallisille vaikutuksille.

Eläkkeelle siirtyminen tuo mukanaan suuria muutoksia päivittäisiin rutiineihin ja sosiaalisiin verkostoihin, mikä voi johtaa yksinäisyyden tunteisiin ja tyhjyyden kokemukseen. 

Miten tämä kaikki liittyy muistisairauksiin, kuten dementiaan? Ja mitä voimme tehdä ehkäistäksemme alkoholin negatiiviset vaikutukset aivoihimme?

Alkoholin pitkäaikaisvaikutukset aivoihin

Alkoholi dementia - mitä tutkimus kertoo siitä?

Tutkimukset ovat toistuvasti osoittaneet, että alkoholin pitkäaikainen käyttö voi aiheuttaa pysyviä muutoksia aivojen rakenteessa ja toiminnassa.

Alkoholi voi heikentää aivojen kykyä muodostaa uusia soluja ja yhteyksiä, mikä on elintärkeää oppimiselle ja muistille. Tämä voi johtaa kognitiivisten toimintojen, kuten muistin, huomiokyvyn sekä ongelmanratkaisukyvyn heikkenemiseen.

Alkoholi ja aivojen rappeutuminen

Alkoholi voi kiihdyttää aivojen ikääntymisprosessia ja altistaa erilaisille neurologisille sairauksille. Esimerkiksi alkoholi voi suurentaa riskiä kehittää erilaisia muistisairauksia, kuten dementiaa. Alkoholi dementia onkin yksi alkoholin suurkuluttajien yleisistä oireista; joka neljäs ikääntyneistä suurkuluttajista kärsii sen oireista (vrt joka kymmenes terveestä verrokkiryhmästä).

Alkoholin aiheuttama aivojen rappeutuminen ei kuitenkaan ole yksioikoinen prosessi; se riippuu monista tekijöistä, kuten juomisen määrästä, kestosta ja yksilön geneettisistä ominaisuuksista. Onkin hyvin yksilöllistä, miten alkoholidementia kehittyy erilaisilla ihmisillä, vaikka näiden juomatavat olisivatkin lähes identtisiä.

Alkoholi dementia - todistettu yhteys

Alkoholin suurkulutuksen riskit 

Alkoholismi on sairaus, joka vaikuttaa monin tavoin ihmisen elämään, mutta sen yhteys dementiaan on erityisen huolestuttava.

Suurkulutus voi johtaa aivojen rakenteellisiin muutoksiin ja kognitiivisten toimintojen rappeutumiseen, mikä voi pahimmillaan ilmetä dementiana. Alkoholismi voi myös peittää dementian alkuvaiheen oireet, mikä viivästyttää diagnoosia ja hoidon aloittamista.

Alkoholismi ja muistin heikkeneminen 

Alkoholin vaikutuksesta kärsivät ensimmäisenä usein lyhytaikainen muisti ja oppimiskyky. Alkoholismi voi aiheuttaa myös Wernicke-Korsakoffin oireyhtymää, joka on vakava muistihäiriö. Tämä tila johtuu pitkäaikaisesta B1-vitamiinin puutteesta, joka on yleistä raskaasti alkoholia käyttävillä henkilöillä. Oireyhtymä voi aiheuttaa pysyviä muutoksia muistissa ja toimintakyvyssä.

Eläkeiän kynnyksellä alkaa usein tyhjyyden täyttäminen alkoholilla, vaikka hintana voi olla alkoholidementia

Työelämän päättymisen vaikutus alkoholinkäyttöön 

Eläkkeelle siirtyminen on merkittävä elämänmuutos, joka voi tuoda mukanaan sekä vapauden tunteita että haasteita. Monille meistä työ on tarjonnut päivärytmin, sosiaalisia kontakteja ja merkityksen tunnetta. 

Kun nämä rakenteet poistuvat, voi syntyä tyhjiö, joka houkuttelee täyttämään sen alkoholilla. Tämä on erityisen yleistä niiden keskuudessa, jotka eivät ole löytäneet eläkepäivilleen muuta sisältöä tai harrastuksia.

Yksinäisyys ja alkoholi vanhemmilla ihmisillä 

Yksinäisyys on yksi suurimmista tekijöistä, joka voi ajaa seniorikansalaisia alkoholin suurkulutukseen.

Alkoholi saattaa aluksi tuntua helpotukselta yksinäisyyteen, mutta pitkällä tähtäimellä se voi johtaa sosiaalisten suhteiden rapautumiseen ja terveysongelmiin, joista relevanttina esimerkkinä alkoholidementia.

On tärkeää tunnistaa ja puuttua näihin riskitekijöihin ajoissa, jotta voidaan ehkäistä alkoholinkäytön kielteiset seuraukset, joista alkoholidementia on eittämättä yksi ikävimpiä.

Alkoholi dementia vaivaa vanhaa silmälasipäistä miestä joka juo kirkasta viinaa snapsilasista. Kuva kertoo alkoholidementia riskeistä seniorikansalaisille.

Alkoholidementia alkoholistien keskuudessa

Alkoholin käytön ja dementian ilmenemismuodot 

Alkoholismi voi johtaa monenlaisiin terveysongelmiin, mutta sen yhteys dementiaan on erityisen huolestuttava.

Alkoholistit voivat kokea muistinmenetystä, sekavuutta ja muita kognitiivisia häiriöitä, jotka ovat tyypillisiä dementialle.

Nämä oireet voivat alkaa hiipien ja pahentua ajan myötä, mikäli alkoholin käyttöä ei saada hallintaan. Alkoholi dementia ei ole kevyesti otettava aihe.

Hoitokeinot ja ennaltaehkäisy 

Dementian riskiä alkoholistien keskuudessa voidaan pienentää monin eri tavoin. Ennaltaehkäisyssä keskeistä on alkoholinkäytön vähentäminen tai lopettaminen, terveelliset elämäntavat ja aktiivinen sosiaalinen elämä. 

Kun dementia on jo kehittynyt, hoito keskittyy oireiden hallintaan ja potilaan elämänlaadun parantamiseen. Contral Clinics tarjoaa monipuolista tukea ja hoitomuotoja, jotka on suunniteltu auttamaan alkoholismista kärsiviä. Näin päästään myös välillisesti vaikuttamaan alkoholinkäytöstä johtuviin muistisairauksiin ja niiden oireisiin.

Contral Clinicsin tehokkaat alkoholismin hoitomuodot

Räätälöidyt hoito-ohjelmat

Contral Clinics erottuu kyvyllään luoda yksilöllisiä hoito-ohjelmia, jotka vastaavat juuri sen asiakkaan tarpeita, joka apua hakee. Ymmärrämme, että jokainen alkoholisti on ainutlaatuinen, ja siksi heidän hoitosuunnitelmansa ovat yhtä moninaisia kuin ihmiset itse.

Uusimmat hoitomenetelmät ja riippuvuuslääkitykset

Contral Clinics on omistautunut uusimpien hoitomenetelmien ja riippuvuuslääkitysten hyödyntämiseen. Käytämme esimerkiksi kognitiivisen käyttäytymisterapian malleja, joka auttaa aisakkaitamme käsittelemään alkoholinkäytön taustalla olevia ongelmia turvallisessa ympäristössä.

Yhteisöllinen tuki ja jälkihoito 

Contral Clinicsin hoito ei lopu pelkästään yksilölliseen terapiaan; tarjolla on myös tukea myös alkoholistien läheisille. Jälkihoidon avulla voidaan varmistaa, että asiakkaat saavat tarvittavan tuen myös hoitojakson jälkeen.

Kohti toipumista

Ensiaskeleet Contral-menetelmän parissa 

Toipumismatka alkaa usein ensimmäisestä askeleesta, joka voi tuntua kaikkein raskaimmalta. Contral Clinicsin ainutlaatuinen Contral-menetelmä tarjoaa empaattisen aloituksen tähän matkaan. Menetelmässä yhdistyvät uraauurtavat tieteelliset tutkimukset, henkilökohtainen tuki ja tehokas lääkitys, joiden avulla asiakkaamme löytävät juuri heille sopivan tavan käsitellä alkoholinkäyttöään ja tietenkin myös sen vaikutuksia muistiin ja kognitioon.

Yksilöllinen tuki ja seuranta 

Jokainen Contral Clinicsin asiakas saa henkilökohtaista huomiota ja tukea koko hoitoprosessin ajan. Klinikka käyttää työkaluja, jotka auttavat seuraamaan asiakkaan edistymistä ja mahdollistavat hoitosuunnitelman muokkaamisen tarpeen mukaan. Tämä yksilöllinen lähestymistapa varmistaa, että jokainen asiakas saa juuri hänelle sopivaa tukea ja ohjausta.

Elämänlaatu paranee ja alkoholidementian riskit pienenevät

Olemme käyneet läpi, miten alkoholi voi vaikuttaa aivoihin ja johtaa muistisairauksiin, kuten dementiaan. Alkoholin käytön vähentäminen tai lopettaminen taas vaikuttaa yleensä positiivisesti muistisairauksiin tai niiden oireisiin liittyyviin riskeihin. Olemme myös tarkastelleet, miten Contral Clinicsin ainutlaatuiset hoitomuodot ja Contral-menetelmä voivat tukea niitä, jotka kamppailevat alkoholinkäytön kanssa. On tärkeää muistaa, että apua on saatavilla ja että toipuminen on mahdollista. Kymmenien vuosien kokemus riippuvuushoidoista, tuhannet tyytyväiset asiakkaamme ja hyväksyntä osaksi alkoholismin hoidon suomalaisia Käypä Hoito -suosituksia puhuvat käyttämämme Contral-menetelmän tehokkuuden ja turvallisuuden puolesta. Voit tutustua hoitotuloksiin tarkemmin täällä.

Jos tunnistat itsessäsi tai läheisessäsi huolenaiheita liittyen alkoholinkäyttöön tai siihen mahdollisesti liittyviin muistiongelmiin, rohkaisemme sinua ottamaan yhteyttä Contral Clinicsiin. Asiantuntijat ovat valmiita kuuntelemaan ja tarjoamaan yksilöllistä tukea. Voit aloittaa matkasi kohti toipumista alla olevan luottamuksellisen AUDIT-10 testin avulla, joka auttaa arvioimaan alkoholinkäytön tasoa.

Epäiletkö kuluttavasi alkoholia liikaa?
Tee alkoholiriippuvuustesti!
alkoholisti mies nukkuu humalassa baaritiskilläalkoholisti mies nukkuu humalassa baaritiskillä

Muita aiheeseen liittyviä artikkeleita